Współpraca

Uwzględniając specyfikę działalności naszego Klienta oraz jego indywidualne potrzeby, wspólnie wypracowujemy najkorzystniejszy model współpracy.

Podstawowe oferowane przez nas formy współpracy:

- porady prawne,

- przygotowanie projektu pism, dokumentów, opinii prawnych,

- kompleksowa obsługa prawna,

- abonamentowa obsługa prawna.