Publikacje

 1. „Instytucja konkubinatu na tle prawa polskiego”, nr 4(4), rok I, Toruń 2009r.
 2. „Orzeczenia prawnie nieistniejące”, Ogólnopolskie Pismo Studentów i Doktorantów Nauk Prawnych, nr 2(6), rok II, Toruń 2010r.
 3. „Wydanie rzeczy ruchomej należącej do dłużnika znajdującej się we władaniu osoby trzeciej”, Nowa Currenda nr 2/189/297/2012, Sopot 2012.
 4. „Wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz obowiązek wykazania umocowania przez pełnomocnika wierzyciela w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego”, Nowa Currenda nr 3/190/298/2012, Sopot 2012.
 5. „Ekspektatywa, Przegląd Prawa Egzekucyjnego”, nr 1/2012, Sopot 2012.
 6. „Nowelizacja postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego”, Nowa Currenda nr 5/192/298/2012, Sopot 2012.
 7. „Zenon Knypl, Eksmisja i prawa człowieka. Wykonywanie eksmisji z lokali mieszkalnych. Wyd. Currenda, Sopot 2012, s. 202” (recenzja książki), Nowa Currenda nr 5/192/298/2012, Sopot 2012.
 8. „Nowelizacja postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego”, Nowa Currenda nr 5/192/300/2012, Sopot 2012
 9. „Nowe formy zabezpieczenia w postępowaniu egzekucyjnym”, Nowa Currenda nr 7/194/302/2012, Sopot 2012
 10. „Etyka zawodowa aplikanta komorniczego”, Nowa Currenda nr 7/194/302/2012, Sopot 2012
 11. „Polubowne rozstrzyganie sporów”, Nowa Currenda nr 11/198/306/2012, Sopot 2012
 12. „Reorganizacja sądów rejonowych”, Nowa Currenda nr 12/199/307/2012, Sopot 2012
 13. Zastępca komornika jako pracodawca, współautor, Nowa Currenda dodatek naukowy, ISSN 1508-0641, 2015
 14. Nowe książki prawnicze. Zenon Knypl, Eksmisja a prawa człowieka. Recenzja, Nowa Currenda dodatek naukowy, ISSN 1508-0641, 2015
 15. Prawo do przyjmowania spraw z wyboru spoza rewiru nagrodą dla komornika za efektywne i skuteczne działanie, Nowa Currenda nr 3/2015, Sopot 2015
 16. Nowe książki prawnicze. Arkadiusz Cudak, Skarga na czynności komornika. Recenzja, Nowa Currenda nr 3/2015, Sopot 2015
 17. Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2013r., III Cz 308/13. Obniżenie wysokości opłaty egzekucyjnej na podstawie art. 759 § 2 k.p.c., Nowa Currenda. Dodatek naukowy 1/2016, Sopot 2016, ISSN 1508-0641