Oferta

Świadczone przez nas usługi prawnicze obejmują kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa handlowego, prawa spadkowego oraz prawa pracy.

Jedną z głównych naszych specjalizacji jest pomoc prawna w dochodzeniu wierzytelności. Zapewniamy w tym zakresie kompleksową obsługę prawną zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych, na każdym etapie postępowania (przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym).

W zakresie świadczonej pomocy prawnej oferujemy Państwu:

- udzielanie porad i konsultacji prawnych

- sporządzanie pisemnych opinii prawnych

- prowadzenie negocjacji

- reprezentację przed sądami i urzędami

- przygotowywanie projektów umów

- szkolenia z zakresu egzekucji wierzytelności

- kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców

 

Zakres świadczonych usług, w szczególności:

Prawo Cywilne Prawo Rodzinne Prawo Administracyjne Prawo Karne
- sprawy związane z nieruchomościami (zniesienie współwłasności, zasiedzenie)
- reprezentacja w sprawach o odszkodowanie (komunikacyjne/drogowe/medyczne/wypadek przy pracy)
- upadłość konsumencka
- rozwód
- separacja
- podział majątku
- władza rodzicielska
- kontakty z dzieckiem
- ustalenie ojcostwa
- alimenty
- odwołania od decyzji
- skargi do WSA
- reprezentacja w postępowaniu przed urzędami oraz sądami administracyjnymi
- pomoc przy wypełnianiu formularzy urzędowych
- odwołania od wyniku egzaminu
- obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz przed wszystkimi instancjami
- reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniach karnych
- przygotowywanie opinii w zakresie odpowiedzialności karnej członków zarządu, prokurentów przy prowadzeniu spółki
- reprezentacja w postępowania w sprawach o wykroczenia
- zażalenie na postanowienie w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy
- wykroczenia drogowe
Prawo Pracy Prawo Spadkowe Prawo Handlowe Egzekucja / Windykacja
- umowy o pracę
- regulaminy pracy i wynagradzania
- nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę
- mobbing
- dyskryminacja
- wypadek przy pracy
- alternatywne formy zatrudnienia (umowy cywilnoprawne, praca tymczasowa)
- zachowek
- spis inwentarza
- wykaz inwentarza
- dział spadku
- postępowanie spadkowe
- długi spadkowe
- stwierdzenie nabycia spadku
- wydziedziczenie
- obsługa prawna przedsiębiorstw
- rejestracja spółek
- umowy spółki, uchwały
- przekształcenia, likwidacja spółek
- egzekucja alimentów
- windykacja należności
- reprezentacja w sprawach egzekucyjnych
- prowadzenie postępowań mediacyjnych
- postępowania zabezpieczające
- protokół stanu faktycznego
- skargi na komornika sądowego