Honorarium

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy różne formy rozliczenia wynagrodzenia za świadczoną pomoc prawną, w tym:

- stawkę godzinową,

- wynagrodzenie ryczałtowe,

- wynagrodzenie ryczałtowe z limitem godzin,

- wynagrodzenie abonamentowe.

Stawka ustalana jest indywidualnie i zależy od nakładu pracy i stopnia skomplikowania sprawy, a także miejsca oraz terminu świadczenia pomocy prawnej.